close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Form: Anders Bräck

Kälda

Birgitta Lillpers fjortonde diktsamling utgör en lisa för själen; en platsens stillastående lyrik i stormens tid.

Ett paradis, fastän förtorkat

Slutet på historien – närmare bestämt på den lyriska triptyk som också inkluderar Den litterära vetenskapsteorin och fjolårets Det som övar annorlunda likt ett hjärta. Ett crescendo, ett avslut; en bitvis förgörande kärleksdikt.

Det som övar annorlunda likt ett hjärta

Hanna Hallgren samplar litteraturhistorien – från Ingeborg Bachmann till Marina Tsvetajeva – och skapar på några få sidor ett slags kollektivets, motståndets och den sammanbitna sorgens långdikt.

Sista nätterna i Paris

Klassisk äventyrsroman från 1928 från en av surrealismens grundare, besläktad med André Bretons Nadja och Louis Aragons Bonden i Paris.