close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.26 2019

Förläggare: Pelle Sjödén

Inte en punkt : snitt i Sonnevis dikt

En essä – den första i sitt slag – över Göran Sonnevis samlade diktning, signerad Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvetenskap. I Mellbergs värld benämns Sonnevis dikter i singular: Dikt, en och samma, skriven mellan åren 1961 till 2017. Ojämnt, men ojämförligt kärleks- och insiktsfullt.

So sad today. Personliga essäer

Genom sprickorna kommer ljuset in, i Melissa Broders subjektiva essäer från i fjol. Arton texter om alienation och opåkallad sorg. En bok om identifikation och ork.