close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förläggare: Martin Högström

Folkets park

Adam Westman registrerar sin omgivning i en samling om 9 lakoniska parkdikter, som en del av tidskriften Chateaux poesiserie Supplement. Här finns ett närmast outsagt erbjudande om ett slags modern lågmäldhet.

Min vän träd

Den sjätte installationen av serien Supplement. 16 Wisconsin-dikter, i fin översättning av Beta Berggren, från förra seklets början där vardag och 1900-talets stora mörker möts.