close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020

Förläggare: Maiping Chen

Koncentriska cirklar

Den kinesiske exilpoeten Yang Lian åkallar Rimbauds och Dantes andar, och skapar en halsbrytande läsupplevelse – en ”sousrealism” – lika fascinerande och sällsam, som direkt mardrömslik.