close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2019

Förläggare: Jonas Ellerström

Skifferplattorna på taket

En komplett – och gedigen! – översättning av Pierre Reverdys hundraåriga diktverk, och med det också den första riktiga introduktionen till denne franske stjärna på svenska. En försiktig ungmodernist – tystlåten, sparsmakad; ständigt registrerande.

Mishima eller Tomhetens vision

Skarpt om Yukio Mishima – vars liv började med att födas in som homosexuell i en familj som förvisade honom och som slutade med självmord. Marguerite Yourcenars långa essä från 1980 hör till det mest träffsäkra som skrivits om den japanska och världsberömda författaren.

Otroheten och andra dikter

Outgivna dikter från Majken Johanssons källarförråd, som bringar jämnvikt mellan ljuset och mörkret, mellan molande sorg och för tidigt bortgången lycka.

Hermetiska definitioner

Dikter från livets slutpunkt, utgivna först 1972, elva år efter modernisten Hilda Doolittles död.