close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018

Förläggare: Johanna Daehli

Hennes 37:e år

En semibiografisk roman som följer spåren av Cixous, Zambreno och Kraus. Komplex och mångbottnad – ständigt med en egen intellektuell röst.

Sorgen bär fjäderdräkt

I sin debut tar Max Porter spjärn mot Ted Hughes diktning, och formulerar en skrift om sorg och förlust, i skarven mellan poesi och novell. Förtröstansfullt rolig; svart som avgrunden.