close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förläggare: Henrik Petersen

Ofarbar tystnad

Andra boken i den triologi som påbörjades 2016, med Storm i den pelare som bär . Ett berättarjag som flyr Sahlgrenska sjukhusets låsta avdelning 81, till förmån för ett skånskt kloster. Skiten och smutsen – författarjaget faller sönder mellan raderna.