close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förläggare: Eva Bonnier

Det osynliga motstyckets bok

Göran Sonnevis poesi står blickstilla: Den åldras och växer likt eken, och saknar motstycke inom svensk litteratur.

Efterlämnat

Skiten töms ut i Lars Noréns ostoppbara ordflöde, det som färdas mot döden. Resultatet är inget annat än en åldrande människas sista rening.