close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förläggare: Elise Karlsson

Madonna

Sara Villius fjärde roman, den första på över tio år. En dropkick, ett anfall – mot kärnfamiljen, mot moderskapet; mot den kamp som är livet.