close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.46 2019

Förläggare: Elin Sennerö Kaunitz

Melankolins anatomi

Atlantis väljer ur världslitteraturen, den här gången närmare bestämt ur Robert Burtons 1300 sidor tunga kloss Melankolins anatomi från 1621. Här presenteras – för första gången –valda delar ur titeln för en svensk publik, i precis översättning av Arne Melberg, professor i allmän litteraturvetenskap vid universitet i Oslo.