close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2018

Förläggare: Daniel Sandström

Åtel

Jörgen Linds nionde diktsamling tar spjärn mot klassiska teman för författaren: stillsamma skildringar av det pågående livet – här i form av en punkterad relation – i det svenska folkhemmets Pompeji, liksom de precisa skildringarna av naturen och staden. En senior visar drygt 20 år efter debuten vad lyrisk musikalitet vill säga.

Ædnan

Epos är en förbisedd genre inom dagens svenska litteratur. Ædnan, av konsthistorikern Linnea Axelsson, utgör undantaget: En språkligt lättfotad livsberättelse som tar spjärn mot 1900-talets början, om livets alla delar, liksom om den svenska statens kränkningar av den samiska befolkningen.

Exil: Två romaner

Weiss två självbiografiska och väsentliga sextiotalsromaner Diagnos och Brännpunkt, utgivna hundra år efter författarens födelse.

Stormen: en berättelse

Steve Sem-Sandbergs nya roman är en suggererande skildring av en ö igenvuxen av berättelser och myter. Om hat som ärvts i generationer och om en kärlek som övervinner allt.

Norma

Sofi Oksanens femte roman väver vant ihop dåtiden med nuet, i ett mörkt familjedrama med magiska undertoner.