close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.26 2019

Förläggare: Christian Manfred

Bo Grandien : diktare, reporter, forskare

Ett slags upppföljare till volymen Japanen som försvann med texter av Bo Grandien (1932-2014). Ett porträtt, en minnesteckning, av Pär Wästberg som skänker djup förståelse till diktaren och reportern; till forskaren och vännen. Guldstjärna för välarbetat personregister.

Guldåldern

En litterär selfie i helfigur. Inget är för litet för att inkluderas när kritikern och litteraturvetaren Carl-Johan Malmberg antecknar sin egen minnesskrift. Till och med författarens goût acquis när det kommer till vin, konst och litteratur får sin mening, i en bok som, mer än något annat, bestrider döden.