close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018

Förläggare: Anders Teglund

Riot Days

Efter åren i ryskt fängelse berättar Pussy Riot-medlemmen Maria Aljochina, inte utan sarkasmer, om sina upplevelser: om cellen, om hungerstrejker; helt skarpt om isoleringen. Ett brinnande försvarstal för (vad som borde vara) elementära rättigheter.