close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förläggare: Anders Teglund

Materialvägensägen

David Vikgrens nionde diktsamling flödar – en djupt originell utgivning som spränger samtliga språkliga gränser. En regionalpolitisk skrift, lika blåsvart som livsbejakande.

Vaka över dem som sover

För första gången på svenska, i översättning från samiska av poeten David Vikgren. En släkthistoria förlagd till Skånland; en sällsam berättelse som långsamt skruvas åt.

Osebol

I en övning som minner om Svetlana Aleksijevitjs kör av röster återvänder Marit Kapla till sin hemby Osebol, Värmland. Ur myllret av intervjuer, ur de 800 sidorna, växer samtidshistoria fram – liksom storartad litteratur.

Riot Days

Efter åren i ryskt fängelse berättar Pussy Riot-medlemmen Maria Aljochina, inte utan sarkasmer, om sina upplevelser: om cellen, om hungerstrejker; helt skarpt om isoleringen. Ett brinnande försvarstal för (vad som borde vara) elementära rättigheter.