close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.46 2019

Förlag: Tankekraft

Kokong

En förlängning av norska Jenny Hvals musikaliska värld: En kaosartad och maximalistisk utforskning av den queera sexualiteten.

Frihet är en ständig kamp

En samling essäer, tal och intervjuer, där Angela Davis binder samman det samtida statligt sanktionerade våldet (Ferguson, Palestina) med dåtiden (medborgarrättsrörelsen, Apartheid). Kampen, menar Davis, tar aldrig slut.