close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förlag: Marcel Proust-sällskapet

Om Flauberts stil

Ursprungligen publicerad 1920 – en charmig essä, aldrig tidigare översatt till svenska. Noggrann kritik, och ett brandtal för den ofta kritiserade Flaubert, från en av litteraturhistoriens stora mästare.