close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.26 2019

Förlag: Daidalos

Inte en punkt : snitt i Sonnevis dikt

En essä – den första i sitt slag – över Göran Sonnevis samlade diktning, signerad Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvetenskap. I Mellbergs värld benämns Sonnevis dikter i singular: Dikt, en och samma, skriven mellan åren 1961 till 2017. Ojämnt, men ojämförligt kärleks- och insiktsfullt.

Den ensamma staden: Om konst, ensamhet och överlevnad

Den brittiske författaren och kritikern Olivia Laings hyllade långessä från 2016 tar utgångspunkt i ruinerna av ett kraschat förhållande, och undersöker ensamhetens vara inom konsten. Hennes blick växlar mellan det ofrivilligt solitära jaget, och det hos Andy Warhol, Edward Hopper, Henry Darger, Nan Goldin och David Wojnarowicz.

So sad today. Personliga essäer

Genom sprickorna kommer ljuset in, i Melissa Broders subjektiva essäer från i fjol. Arton texter om alienation och opåkallad sorg. En bok om identifikation och ork.