close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.38 2019

Förlag: Carlsson förlag

Bashô : blommornas, fåglarnas och månens poet

Den japanska poesins evige fixstjärna och haikuns portalfigur sedan snart 400 år. Nästan tusen – författarens samtliga! – kortdikter, omsorgsfullt översatta och kommenterade av japanologen och översättaren Lars Vargö, i en gentil volym.