close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.45 2018

Förlag: Atlantis

Vit fjäril: Dikter i urval

Den sydkoreanska Chôlla-provinsens ständige nobelkandidat, vars skiftande lyrik bringar ljus till vardagen. Detta urval – ur en produktion som spänner över 81 diktsamlingar – i finfin översättning av litteraturvetaren Sun-Kyoung Choi belyser 84-åringens känsla för rytm och ett totalt gehör inför det mänskliga livets villkor.

De fyra böckerna

”Det stora språnget” – Maos misslyckade jordbruks- och industrialiseringskampanj som ledde till mellan 15 och 40 miljoner dödsoffer – är temat. Ett blytungt, och i Kina förbjudet, undersökande av en av 1900-talets stora mänskliga katastrofer, verbaliserat genom en grupp fritänkande intellektuella, kommenderade till omskolningsläger 99, vid Gula floden.

Stechlin

Realismens tyskspråkige frontsoldat levererar i sin sista bok sitt politiska testamente. En svindlande krönika om det sena 1800-talets tyska aristokrati; fylld av förhoppningar om eftervärlden, som aldrig skulle fyllas upp.

Skördarne: Dagens stunder

Få har målat den svenska landsbygden i mer intagande färger än Oxenstierna i det mäktiga poemet Skördarne.

Den poetiska Eddan

Världens skapelse, förfall och undergång, utgör utgångspunkten i Lars Lönnroths efterlängtade nyöversättning av de åldriga fornnordiska verserna.