close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förlag: Appell Förlag

Dikter

City lights. En 872 sidor tung introduktion till en av Finlands mesta modernister, med litteraturvetaren Per Stam som ciceron. Utöver Stams sakkunskap ingår över 400 dikter och prosadikter, flertalet aldrig tidigare publicerade. Som gjort för litteratur- och tjugotalstörstande jazzkatter.

”Mitt språk är ej i orden.” Gunnar Björlings liv och verk

En av förra seklets ledande svenska poeter har äntligen blivit med biografi, signerad den finlandssvenske litteraturvetaren Fredrik Hertzberg. En ambitiös arkeologisk rapport som samlar de litterära fragmenten – och spillrorna från ett liv i utanförskap – och med dem snider fram en berättelse om denna Stockholmslitteraturens Enfant terrible.

Förbjuden frukt: litterärt, franskt och kvinnligt

En välskriven essäsamling av Lena Kåreland, professor emerita och kritiker på Svenska Dagbladet. Bland annat skärskådar hon Simone de Beauvoir och George Sands syn på åldrandet, Pierre Bourdieus studier av det litterära fältet, och sexualiteten i en ungdomsroman från 1900-talets mitt. En litteraturvetenskaplig fix som får läsaren att sukta efter mer.