close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Förlag: Anti

Baby

En smöpappersförsedd dröm i 250 exemplar, inslagen i rött: En kärlekssång från en av våra bästa unga poeter.

Politisk roman

En unisont hyllad dansk genombrottsroman, belönad med Montanas litteraturpris, i översättning av Johanne Lykke Holm. Sammanhållen och till konst förvandlad vrede.

Aureola

26 sidor handbunden lyrik, som vanligt från Anti. En ljus och tät dikt – lika skarp som sällsam – från en av landets mest övertygande poeter.

Det är ett jag som talar (Räkenskapens timme)

Ett av Danmarks mest hyllade och prisade författarskap introduceras nu på svenska, i översättning av Johanne Lykke Holm. En flödande stridsskrift som skriver in sig i en modern tradition av omstörtande lyrik.