close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.26 2019

Författare: Steve Sem-Sandberg

Stormen: en berättelse

Steve Sem-Sandbergs nya roman är en suggererande skildring av en ö igenvuxen av berättelser och myter. Om hat som ärvts i generationer och om en kärlek som övervinner allt.