close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019

Författare: Mirjam Tuominen

Samlade noveller 2

Del två består av trion Visshet [1942], Mörka gudar [1944] och Kris [1946]. Det lilla livet lyses upp, i mörkret av det stora kriget.

Samlade noveller 1

Den första delen av två i en komplett utgivning av en finlandssvensk novellist och poet. Mirjam Tuominens fem novellsamlingar, från åren mellan 1938 och 1946.Noveller som präglas av krigstidens grymhet, men som definieras av dess bräcklighet.

Tema med variationer

Mirjam Tuominens humor är intakt i ett av författarens stilistiska mästerverk, med dess laddade prosalyrik. Ett centralt verk inom den finlandssvenska modernismen.

Besk brygd: betraktelser

Första utgåvan i förlagets satsning på återutgivning av ett essentiellt finlandssvenskt författarskap. En ännu tidsenlig prosa, utgiven i dyningarna av Andra världskriget. På ytan lätt och ledig, men exakt och grym i sin slutledning.