close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Författare: Katherine Mansfield

Noveller

En av världslitteraturens stora novellförfattare, trots en mycket tidig död. 100 år gamla texter – 38 noveller – som ännu skimrar starkt. Med ett (något komprimerat) förord av Wera Von Essen.

Lycksalighet

En av författarens mest berömda noveller, om en ung kvinnans lycka och livets grymma nyckfullhet.