close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018

Författare: Hilda Doolittle

Hermetiska definitioner

Dikter från livets slutpunkt, utgivna först 1972, elva år efter modernisten Hilda Doolittles död.