close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020

Författare: Georges Perec

Livet en bruksanvisning

En litteraturens motsvarighet till Jackson Pollocks Number 5, där de massiva stänken från bokens 99 kapitel tecknar dels ett Paris, dels själva seklet; liksom hela mänskligheten.