close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020

Författare: Emily Berry

Picknick, blixt

En brittisk åttiotalist introduceras på svenska, i öm översättning av Jenny Tunedal. En sorgegondol som flyter över en ström av kärlek.