close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.45 2018

Författare: Charlotte Perkins Gilman

Den gula tapeten

En nyöversättning signerad Ingrid Ingemark av Charlotte Perkins Gilmans chef‑d’oeuvre, hundra år efter att denna dagboksprosa först publicerades. En feministisk och länge bortglömd novell, lika delar gotisk rysare som feministisk programförklaring.