close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.50 2018

Författare: Anne Carson

Kort sagt

45 prosadikter, ursprungligen utgivna 1992, från den kanadensisk språkekvilibrististen (och antikforskaren). Kort sagt är lika delar högskoleföreläsning och lyrik, som kastar sig mellan regnet och konstens grundläggande premisser.