close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Fem frågor till Moa Schulman

Formidabel form

3 mars, 2017

Hur kom omslagen till Leslie Jamisons Gingarderoben och Empatiproven till?
– Det är både en välsignelse och en förbannelse att ta sig an litteratur som jag uppskattar i den grad som jag uppskattade Leslie Jamisons två verk. Särskilt Empatiproven kom som en läglig läsning, under en period då jag funderade mycket på just frågor som empati och intersubjektiviteter. Ibland kan en sådan känslomässig koppling försvåra formprocessen; viljan går över styr, prestationsångesten kommer tickande.

– Men i fallet med Jamison blev det tvärtom, bilderna och de visuella stämningslägena föll på plats lite av sig själv. Just dessa två processer hade dessutom turen att infalla under lugnare arbetsperioder, Empatiproven gjorde jag exempelvis under en koncentrerad vecka i Cagnes-sur-mer, Frankrike.

Vad ser du för intressanta trender för bokomslag just nu?
– Jag är ingen trendspotter, säger min självbild. Och jag känner instinktivt obehag inför att formulera mig kring de senaste trenderna inom vad som helst. Samtidigt inser jag att den hållningen är lite förljugen och illusorisk, för jag är väldigt uppmärksam vad gäller visuella inspirationskällor. Att gå i en bokhandel eller ett bibliotek innebär för mig lika, ofta splittrande, delar uppmärksamhet på form som på ”innehåll”. Och jag misstänker att jag är starkt formad av de senaste trenderna med tanke på att jag har en känsla av att bokformgivningen blir bättre och bättre. Personligen så har jag den senaste tiden varit smockad av många typografiska omslag. Med det sagt så vill jag ändå inte uttala mig om vad som skulle kunna vara mest intressant just nu…

Hur arbetar du med typografin för inlagorna?
– Jag arbetar bara undantagsvis med inlagornas form. Det är snarare en ekonomisk eftergift från förlagens sida, gissar jag, än att det inte intresserar mig. Men ibland får jag, ofta i mitt kontinuerliga samarbete med formgivaren Sepidar Hosseini, tillfälle att jobba mer typografiskt experimentellt med inlagor.

– Nu senast formgav vi Sam Holmqvists avhandling Transformationer – 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L Almqvist och Aurora Ljungstedt (Makadam förlag). Här översatte vi de transformationer som behandlas i avhandlingen till estetikens och den grafiska formgivningens olika transformationer under 1800-talet. Då inträffade exempelvis ett intressant paradigmskifte från frakturstil till antikva, som vi formmässigt tematiserade på olika sätt genom hela boken.

– I en annan bok, Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid (Ordfront förlag), jobbade vi genomgående med just nyckelordet ”utvägar” för att utmana typografin. Vi frågade oss: Hur kan typografi genomföra utbrytningsförsök eller markera utvägar ur exempelvis en satsyta, en norm för rubriksättning eller ett interpunktionssystem?

Du är också en del av förlaget Dockhaveri. Hur tänker ni om formens funktion där?
– Vi har, utan att i egentlig mening ha formulerat oss utifrån en negativitet, förhållit oss till form på ett anti-korporativt sätt. Vi ska inte ha en enhetlig form, heller inte en entydig logotyp. För att ta fram den anordnade vi en broderi-workshop där en mängd olika broderier sedan dess fått agera logotyp. De är trådiga, på gränsen till oläsbara eller ofärdiga och upplevs i och med detta nästan lite osäkrade.

– Böckerna ska inte likna varandra. I vårt initierande projekt, ”Anti-debuten”, som består av 11 stycken disparata text- och bildverk, höll vi i en mängd workshops där jag lärde ut bokformgivningens tekniska grunder till verkens upphovspersoner. De flesta även involverade i förlaget, vilket sedan gav en demokratiserande positiv skjuts in i det fortsatta förlagsarbetet eftersom vi sedan dess varit flera som kan arbeta med våra böckers form.
 

  • Moa Schulman är illustratör och formgivare. Just nu är hon aktuell med formgivningen av Leslie Jamiesons Empatiproven och Gingarderoben, som båda ligger på Litteraturtoppen vecka 9.