close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
REDAKTÖR »DEN TID DÅ LJUSET AVTAR«

Fyra snabba: Corinna Müller

7 oktober, 2016

Corinna Müller.

I fallet Den tid då ljuset avtar, hur upplevde du själva redaktörsarbetet?
– Översättaren Aimée Delblanc är alltid trevlig att samarbeta med. Hon är så oerhört kunnig och beläst och lättsam att samarbeta med. Och så gillar vi båda två att nörda ner oss i språkliga detaljer. Min viktigaste uppgift som redaktör är att granska översättningens språk, grammatik, stavning och interpunktion. Tyska är mitt modersmål, så jag granskar hur väl översättningen följer originalet och försöker bland annat att hitta germanismer som kan ha smugit sig in. Det vill säga där ursprungsspråket visar sig genom ordföljd eller idiomatiska uttryck.

– En annan av mina uppgifter är att kontrollera översättningens fullständighet, att inga delar av originalet har fallit bort i översättningen. I det här fallet har författaren själv ändrat texten på ett antal ställen efter att den kom ut i Tyskland, det får man ha koll på.

Fanns det några särskilda utmaningar med just den här titeln som du som redaktör ställdes inför i samband med arbetet med boken? I sådana fall vilka?
Den tid då ljuset avtar är ju en så kallad “ostalgisk” roman, alltså att den frambesvärjer DDR-tiden och med den ett samhälle och en kultur som till stora delar har försvunnit och glömts bort. Här har ju översättaren ett stort ansvar. Hon avgör vad som behöver förklaras i översättningen och hur mycket av kulturella särdrag, idiom och artefakter som överlåts åt läsaren att begripliggöra. Läsaren får inte underskattas, det är tråkigt att bli skriven på näsan.

Vari i ligger styrkan – enligt din mening – i boken?
– Romanen är en intressant studie av hur människor hanterar och anpassar sig till omvälvande samhälleliga och politiska förändringar. Samtidigt skildrar den med ömsinthet en tid och ett samhälle som inte längre finns. Det är dessutom glädjande att se fler tyska böcker på den svenska bokmarknaden.

Du har arbetat med litteratur i många år nu. Vari ligger spänningen, och vad är det som driver dig framåt?
– Ända sedan jag bestämde mig för att läsa litteraturvetenskap har jag velat bli förlagsredaktör. Jag kan inte tänka mig ett mer stimulerande och meningsfullt yrke. Att få närläsa en text och kliva in i författarens värld, att sedan få diskutera manuset med henne eller honom, eller med översättaren, och bidra till att göra det ännu ett snäpp bättre är det roligaste som finns.

  • Corinna Müller är förlagsredaktör och översättare. Just nu aktuell som redaktör för Eugen Ruges Den tid då ljuset avtar, som är fyra på Litteraturtoppen.