close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Hans Keilson

Vedersakarens död

Tidens tand har inte rått på Hans Keilsons bortglömda romanklassiker från 1959. Från sitt gömställe under Andra världskriget utforskar den tyskjudiske författaren den flammande och fängslande relationen mellan diktatorn, och det folk som diktatorn hatar.