close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Björner Torsson

Vara sten i sin sko

En litterär kusin till David Bowies sjukdomsmässa Blackstar. Författaren kastar sig mellan minnen och mortem. Björner Torssons sista diktsamling, 56 år efter debuten, är mycket värdig.