close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Cia Rinne

Vad angår meningar är jag förtvivlad

Svavel no 21: En pamflett av den finlandssvenska poeten och konstnären Cia Rinne, som söker att nå språkets sanna väsen. Ett konsekvent, och utmanande, misslyckande.