close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Enrique Vila-Matas

Utan logik i Kassel

En tjusig tribut till den sällsamma plats som är konstmässan, här förlagd till Documenta i Kassel. Mer än så är Enrique Vila-Matas – en av efterkrigstidens mer namnkunniga författare – nya roman ett livskraftigt och lustfyllt styrkebesked som utan pardon tar ställning för konsten: för dess charm och glädje; för dess nödvändighet.