close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Signe Gjessing

Ut i det o-lösa

Signe Gjessing utforskar livets villkor, genom en diktning som skapar sitt eget universum.