close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.51 2019
Ovidius

Tristia och Brev från Pontos

Exildikter från Publius Ovidius Naso, formulerade vid ålderns höst; dikter som tål tidens tand. Strålande nytolkning från Ingvar Björkeson.