close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Czeslaw Milosz

Traktater på vers

Tvåspråkig polsk-svensk utgåva. Den polske nobelpristagaren riktar sina stora dikter mot den stora dumheten. Ett författarskap som spänner över alla de stora frågorna; en slutgiltig legering av hjärnan och hjärtat.