close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Tao Lin

Taipei

Tao Lins röst talar för det unga och svala Amerika: Lika medveten som självupptagen, lika bildad som brådmogen. Det är en värld där kärleken är rival till individualismen och ironin; till den obrydda neutraliteten.