close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Paul Beatty

Svikaren

Afrikansk-amerikanske författaren Paul Beattys Bookerpris-vinnare (och femte roman). En stenad satir över ett rasistiskt USA, till bredden fylld med litterära och popkulturella referenser.