close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Bodil Malmsten

Svartvita bilder & andra noveller

Bodil Malmstens novellistik samlade i en pärm. Omisskännligt malmstenskt – ett helhetsperspektiv på ett älskat författarskap.