close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Steve Sem-Sandberg

Stormen: en berättelse

Steve Sem-Sandbergs nya roman är en suggererande skildring av en ö igenvuxen av berättelser och myter. Om hat som ärvts i generationer.