close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.41 2019
Andreas Lundberg

Storm i den pelare som bär : en berättelse

En skakande debut, en skildring av en djup depression; om hur fanatiskt hängivet den deprimerade avvisar allt som strider mot den egna verklighetsuppfattningen.