close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Italo Calvino

Stigen där spindlarna bygger bon

Italo Calvinos debutroman är – som författaren själv skriver i förordet – ett direkt resultat av de moraliska, politiska och estetiska strömningarna i Europa efter Andra världskrigets slut. En nynaivistisk förgrundbok, som synar kriget genom barnets blick.