close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Jo Eggen

Stavkyrkodikter

En norsk poets hommage till hemlandets 31 stavkyrkor – en dikt för var och en. En resa genom tiden, fullständigt laddad, i sensibel översättning av Ann Jäderlund.