close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Dasa Drndic

Sonnenschein : bakom alla namn döljer sig en historia

Kroatiska Dasa Drndic 9000 namn stora vittnesuppställning levandegör fascismens europeiska framväxt för snart 100 år sedan. Ett kraftfullt verk från en av vår tids stora författare, bortgången sedan 2018 – i utmärkt översättning av Djordje Zarkovic.