close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Erik Bergqvist

Skuggas vikt

En alldeles särskild svensk poet är tillbaka med sin sjätte diktsamling. I Erik Bergqvists händer blir det alldagliga betagande, och det stora och eviga en liten, liten smula lättare att greppa.