close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Jan Wagner

Självporträtt med bisvärm: 111 dikter, 1 samtal

Den Preis det Lepziger Buchmesse-belönade poeten introduceras för första gången på svenska, i en precis och ledig översättning av Aris Fioretos. Jan Wagner glider över versmåtten. Diktningen är musikalisk; men det är metaforerna som tänjer världen.