close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Ralph Waldo Emerson

Självförtröstan

Essentiell essä från 1800-talets mitt – fundamental i den amerikanska litteraturhistorien – i strålande översättning av Ola Klippvik, som också formulerat ett mycket solitt efterord. Litteratur som vidgar intellektet.