close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.21 2020
Leila Slimani

Sex och lögner

Från prosa till reportage: Leila Slimani ordlägger det marockanska patriarkatet och – i någon mån – också den hederskultur som kväser förändring. Starkt som hantverk, och lättbegripligt som diskussionsunderlag.