close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.22 2020
Mirjam Tuominen

Samlade noveller 2

Del två består av trion Visshet [1942], Mörka gudar [1944] och Kris [1946]. Det lilla livet lyses upp, i mörkret av det stora kriget.